Om Storgården

I början av 1800-talet byggdes mangårdsbyggnaden på Håkantorp Storgården ( nuvarande Storgården ) med tillhörande flyglar. Det var då en storbondgård. År 1907 startade Oscar Ekman på Bjärka Säby slotts regi Fredrika Bremerförbundet en lanthushållsskola för bygdens bondflickor. År 1910 överlämnar Ekman genom gåvobrev mark och fastighet åt Fredrikorna.

 

Mangårdsbyggnaden på Storgården byggdes om för att fungera som huvudbyggnad med plats för lektionssal, matsal, kök och sällskapsrum på nedre plan och på övervåningen två rum för lärare och fem för elever. Lantbruket och djuren hörde till hushållsutbildningen och genom att bo på gården fick eleverna en praktisk insyn i förhållandet mellan lanthushållet och jordens produkter. Förutom teori ingick matlagning, vävning, djurskötsel, trädgårdsskötsel m.m. Skolan fungerade även som en förberedande utbildning för att söka till Seminariet.

 

År 1928 byggdes mangården ut för att ge rum åt sy och vävsal. 1943 tog landstinget över hushållsutbildningen, vilket då blev Storgårdsskolan. Villkoret i överlåtelsen var att Fredrika Bremer förbundets Seminarium fick fortsätta att ha sin praktik på Storgårdsskolan. 1962 lades Seminariet ned efter att staten övertagit all lärarutbildning. Men Storgårdsskolans lanthushållsutbildning  fortsatte och växte. 1962-65 uppfördes en ny skolbyggnad ( nuvarande huvudbyggnaden Nygården ) för nya övningskök och matsal.  År 1968 gjordes en tillbyggnad för nya lärosalar och administrationsutrymmen och mangårdsbyggnaden ( nuvarande Gammelgården ) användes enbart för internat.

 

Landstingets hushållskola för ungdomar fick sitt slut i och med reformen ”Gymnasieskolan för alla” år 1990. Statsbidraget till internathushållsskolorna försvann. Skolan lades ned och fastigheten förvärvades av dåvarande rektor Barbro Åhlström.

Så blev Storgårdsskolan en Kursgård, där utbildningsmålet lever kvar och ” maten och miljön ” står fortfarande i centrum.

 

2004 förvärvade Monica Åhman fastigheten och 2011 tog hon även över driften av konferensanläggningen. Samma år inleddes ett renoveringsprogram. Förutom nytt kök och renovering av samtliga byggnader uppförs även två sjövillor med sammanlagt 16 nya övernattningsrum. Vidare byggdes bland annat en relaxavdelning med flera Jacuzzibad och bastu samt en ny terass till matsalarna.

Konferens, Linköping, Östergötland, Stockholm, Göteborg, Malmö

Storgården söker kock

 

Just nu söker vi på Storgården medarbetare till köket. Vi är en konferensanläggning som ligger i Rimforsa 4 mil söder om Linköping. Vi lagar allt från bröd,luncher middagar och fika från grunden och lägger hög prioritet på att maten ska vara god och närproducerad.

 

Vi söker en självgående person som gärna har goda kunskaper inom både varm- , kallkök och bakning. Boende kan ordnas i Linköping och vi jobbar både luncher och kvällar. Helger har vi normalt stängt men håller öppet för bröllop och fester vid förfrågan.

 

Maila din ansökan till oss på monica@storgarden.com